Normes bàsiques

NORMES BÀSIQUES DEL REGLAMENT INTERN.

PER TAL D’EVITAR UN ABÚS EN L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CLUB HEM FET AQUEST RESUM

A MODE DE RECORDATORI:

REFERENT A LA PISCINA I PISTES DE TENIS:

 1. NO ES POT MENJAR NI FUMAR A LA PISCINA NI A LES PISTES.
 2. ELS MENORS DE 10 ANYS HAN D’ANAR A LA PISCINA ACOMPANYATS D’UN ADULT RESPONSABLE.
 3. CAL DUTXAR­SE ABANS D’ENTRAR A LA PISCINA.
 4. ELS MENORS DE 12 ANYS NO PODEN ANAR SOLS A LES PISTES DE GREEN SET.
 5. NO ES POT ANAR A LES PISTES DE GREEN SET SENSE SAMARRETA NI CALÇAT ADEQUAT. TAMPOC A JUGAR A RES MÉS QUE NO SIGUI TENIS.

REFERENT ALS CONVIDATS:

 1. TAL I COM ES VA APROVAR EN ASSEMBLEA, CADA SOCI POT CONVIDAR FINS A 10 PERSONES DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU. A PARTIR DE LES DEU PERSONES S’HA DE PAGAR 1€ PER CONVIDAT.
 2. PER TAL DE CONTROLAR LES INVITACIONS EL SOCI HA DE COMUNICAR­HO A LA PERSONA ENCARREGADA DEL BAR CADA VEGADA QUE CONVIDA ALGÚ.
 3. LA PERSONA ENCARREGADA DEL BAR TÉ TOT EL DRET A APUNTAR ELS CONVIDATS QUE HAGI PORTAT UN SOCI EN CAS DE QUE AQUEST NO HO COMUNIQUI. EN TAL CAS LA JUNTA ES RESERVA EL DRET DE COBRAR TOTES LES INVITACIONS PERTINENTS AL FINAL DE LA TEMPORADA JUNT AMB LA QUOTA DE SOCI.
 4. AQUESTES NORMES NOMÉS S’APLICARAN EN CAS DE FER ÚS DE LA PISCINA I/O DE LES PISTES DE TENIS.
 5. ES PREGA RESPECTAR AQUESTA NORMA AMB ESPECIAL CURA DEGUT A LA SENSIBILITAT I RECEL QUE DESPERTA EN EL CONJUNT DE SOCIS EL SEU INCOMPLIMENT.
 6. DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU ELS ANIVERSARIS DELS NENS S’HAN DE CELEBRAR DE DILLUNS A DIJOUS.
 7. CAL ENDUR­SE LA BROSSA QUE CADA COLLA GENERI DESPRÉS DE FER UNA MENJADA.

REFERENT AL PÀRQUING:

 1. NO ES POT APARCAR AL DAVANT DE LES ESCALES DEL PÀRQUING PER TAL DE FACILITAR
 2. AL PÀRQUING, ENTRE ARBRE I ARBRE, HI CABEN DOS COTXES.
 3. ES PREGA ANAR A POC A POC AMB EL COTXE PER NO FER POLS.

ELS PARES HAN DE VETLLAR PEL COMPORTAMENT DELS SEUS FILLS I RESPONDRAN ECONÒMICAMENT DELS DESPERFECTES OCASIONATS PER AQUESTS.

SI ALGUN SOCI OBSERVA L’INCOMPLIMENT D’AQUESTES NORMES TÉ TOT EL DRET A CRIDAR L’ATENCIÓ DE L’INCOMPLIDOR. TAMBÉ POT COMUNICAR­HO A LA JUNTA.

L’INCOMPLIMENT D’AQUESTES I ALTRES NORMES DE FORMA REITERADA POT SUPOSAR SANCIONS PER PART DEL CLUB.

MOLTES GRÀCIES A TOTS. SIGUEM CÍVICS, TOTS HI GUANYEM.

LA JUNTA

El club posa a disposició del soci el reglament intern al complert.

Share

Deixa un comentari