Pàdel

Normativa d’ús de les pistes de pàdel.

 1.  L’ús de les pistes de pàdel queda exclusivament reservat als socis/es del Club, i de manera excepcional en podran fer ús els convidats/es d’aquests.
 2. Per fer ús de les pistes de pàdel, els socis menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.
 3. Les pistes no podran ésser utilitzades en cas de gel, neu, pluja i/o calor extrema, o d’altres elements que puguin deteriorar la superfície de joc. Es comunicarà als associats els espais de temps reservats per a reparacions i/o tasques de manteniment.
 4. De manera excepcional, es podran reservar les pistes per part del club per a ser utilitzades en:
  • Competicions o campionats.
  • Escola i cursets de pàdel.
 5. Per fer ús de les pistes, caldrà fer prèviament la reserva exclusivament per Internet a www.tennislaserreta.cat amb un màxim d’antel·lació de 3 dies.
 6. Quant a la partida hi consti un o més convidats, el SOCI que ha efectuat la reserva haurà d’abonar 4 € per cada un dels jugadors convidats.
 7. La reserva l’haurà de fer com a mínim, un dels SOCIS jugadors i facilitarà els noms i cognoms dels 4 participants. Només s’acceptarà una reserva de pistes per persona i franja horària de matí o tarda.
 8. Els mateixos SOCIS JUGADORS no poden fer dos partits continus en la mateixa franja horària de matí o tarda, encara que la reserva sigui efectuada per altre soci jugador.
 9. El mal ús de la instal·lació o el no compliment del reglament de reserva (utilització de noms diferents en el moment de fer-la, falta d’avís previ, etc.) seran objecte d’aplicació del codi de conducta següent:
  • La primera vegada, comunicació privada amb advertiment de sanció.
  • La segona vegada, aplicació automàtica de les sancions contemplades en els propis estatuts del club.
 10. El temps d’ús de les pistes de pàdel serà d’una hora i mitja per quatre jugadors i de 1 hora si són dos o tres participants.
 11. Passat el temps de la reserva, els socis participants podran continuar jugant si no hi ha cap altre/a soci/a inscrit esperant. En cas contrari, hauran d’abandonar la pista, encara que hagin entrat més tard. Els no socis, un cop acabada la reserva de la pista han d’abandonar-la en qualsevol cas.
 12. Les pistes de pàdel quedaran excloses de reserva per als fills dels socis menors de 12 anys i els convidats.
 13. Per entrar a les pistes, cal portar roba esportiva d’acord amb l’activitat de padel, calçat esportiu amb sola adequada pel tipus de paviment i la pala corresponent.
 14. Els no socis convidats podran accedir a la resta de les intal·lacions del club a excepció de la piscina i les pistes de tennis.
 15. Les fitxes de la llum són IGUALS a les de les pistes de tennis i aquestes les trobareu a:
  • Llibreria Quaderns.
  • PatFRAN Sign

La Junta, Agost del 2015.

Share